آثار ثبت جهانی خراسان جنوبی به پنج اثر افزایش یافت


بیرجند – ایرنا – مدیرکل میراث فرهنگی، ‌گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی گفت: با دریافت رای مثبت یونسکو برای ثبت جهانی ژئوپارک طبس به عنوان سومین ژئوپارک ایران، تعداد آثار ثبت جهانی این استان به پنج اثر افزایش یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84966168/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA