آخرین جزئیات پیش‌بینی بارش‌ها و دمای هوا در فروردین و اردیبهشت


به گزارش خبرگزاری ایمنا، بر اساس اعلام پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور، میانگین بارش در بازه زمانی ۱۳ تا ۱۹ فروردین کمتر از نرمال است و در بخش‌هایی از شمال غرب، شمال شرق و مناطقی از استان کرمان نرمال پیش‌بینی شده است.

بارش هفته دوم در سطح کشور بیشتر از نرمال است و در امتداد زاگرس از شمال غرب تا جنوب غرب با احتمال بین ۵۰ تا ۷۵ درصد بارش انباشته بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلی‌متر برآورد و بارش هفته سوم در سطح کشور در حدود نرمال پیش‌بینی می‌شود.

بارش هفته چهارم در شمال شرق کمتر از نرمال و در سایر مناطق نرمال با گرایش به کمتر از نرمال خواهد بود و بارش هفته پنجم در شمال شرق نرمال با گرایش به کمتر از نرمال و در سایر مناطق نرمال خواهد بود، همچنین بارش هفته ششم در سطح کشور نرمال با گرایش به بیشتر از نرمال برآورد می‌شود.

دمای هوای هفته اول (۱۳ تا ۱۹ فروردین) در شمال غرب، دو سوی نیمه غربی البرز و استان‌های واقع در دو سوی زاگرس میانی و شمالی بین یک تا پنج درجه بیشتر از نرمال پیش‌بینی می‌شود که بیشترین افزایش بین سه تا پنج درجه در نوار غربی رخ خواهد داد، همچنین دمای هوا در شرق کشور بین یک تا سه درجه کمتر از نرمال و در سایر مناطق تا یک درجه کمتر از نرمال پیش‌بینی می‌شود.

دمای هوای هفته دوم در شمال شرق، سواحل خزر و شمال غرب نرمال و در سایر مناطق تا سه درجه کمتر از نرمال خواهد بود، دمای هوای هفته سوم در نوار ساحلی خلیج فارس، جنوب شرق و شرق کشور نرمال و در سایر مناطق بین یک تا سه درجه بیشتر از نرمال پیش‌بینی می‌شود.

دمای هوا برای هفته‌های چهارم و پنجم در سطح کشور بین یک تا سه درجه بیشتر از نرمال برآورد می‌شود و در ادامه در هفته ششم قدری متعادل خواهد شد.

آخرین جزئیات پیش‌بینی بارش‌ها و دمای هوا در فروردین و اردیبهشت

کاهش موجودی مخزن ۳۴ سد در کشور

بیشترین کاهش حجم سد مربوط به «رودبال داراب» در استان فارس است که نسبت به سال گذشته ۹۰ درصد کاهش یافته است، پس از «سد رودبال»، «سد دوستی» در خراسان رضوی با ۶۳ درصد کاهش، «سد نساء» در استان کرمان با ۶۱ درصد کاهش، «چاه نیمه‌ها» در کرمان با ۵۶ درصد کاهش، «سد استقلال» در استان هرمزگان با ۵۵ درصد کاهش، «سد تنگوئیه سیرجان» در استان کرمان با ۵۲ درصد کاهش، «سد ساوه» در استان مرکزی با ۵۱ درصد کاهش، «سد نهرین» در استان خراسان جنوبی با ۵۰ درصد کاهش، «سد کمال صلح» در استان مرکزی و «سد مارون» در استان خوزستان با ۴۸ درصد کاهش، «سد سرنی» در استان هرمزگان با ۴۲ درصد کاهش و «سد طرق» در خراسان رضوی با ۴۱ درصد کاهش، بیشترین کاهش حجم را در بین مهم‌ترین سدهای کشور داشته‌اند.

از سوی دیگر بیشترین افزایش حجم مربوط به «وشمگیر، گلستان، بوستان» در گلستان است که نسبت به سال گذشته حجم آن ۱۷۰۸ درصد افزایش یافته است، مجموع ۱۳ سد دریاچه ارومیه اکنون ۹۹۲ میلیون متر مکعب آب دارد که برابر ۵۹ درصد از حجم این سدهاست و نسبت به سال گذشته پنج درصد افزایش یافته است.

وضعیت سدهای پنج‌گانه تهران چندان مناسب نیست و اکنون ۲۶۸ میلیون متر مکعب آب دارد که برابر ۱۴ درصد از حجم این سدهاست و نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.

در خوزستان که پرآب‌ترین جلگه کشور است نیز «زنجیره کارون» بیش از ۹ هزار و ۲۱۴ میلیون متر مکعب، «سد دز» هزار و ۸۹۰ میلیون متر مکعب، «سد کرخه» بیش از ۱۵۷۰ میلیون متر مکعب، «سد جره» ۱۳۷ و «سد مارون» ۵۴۱ میلیون متر مکعب آب دارد که در این بین بیشترین افزایش حجم مربوط به «سد کرخه» است که نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد افزایش را ثبت کرده است.

حجم آب پشت سد زاینده‌رود به ۳۳۱ میلیون متر مکعب رسیده که برابر با ۲۷ درصد از حجم سد بوده و نسبت به سال گذشته ۱۶ درصد کاهش را ثبت کرده است.

حجم سد زاینده‌رود به ۳۳۱ میلیون متر مکعب رسید


منبع: https://www.imna.ir/news/741120/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA