آخرین وضعیت آلودگی و پاکی هوا در کلانشهرهای ایران، آبان ۱۴۰۲به گزارش خبرنگار ایمنا، اگر نگاهی به وقت یکشنبه و امروز (دوشنبه) بیندازیم، می‌توان میزان و شدت آلودگی هوا که بر آسمان شهرهای مختلف گسترده شده است، را به خوبی حس کرد، از این‌رو ایمنا به مقایسه شاخص کیفی هوا در شهرهای مختلف پرداخته است که بر اساس سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط‌زیست، امروز کلانشهرهای شهرکرد با شاخص ۲۲۱ و یاسوج همچون روز گذشته با قرار گرفتن روی عدد ۲۱۹ در وضعیت بسیار ناسالم (بنفش) به عنوان آلوده‌ترین شهرهای کشور ثبت شدند. البته دیروز شرایط شهرکرد با شاخص ۱۰۴، ناسالم (نارنجی) بود.

بر اساس آمارهای ثبت شده؛ امروز کلانشهرهای اصفهان، کرج، مشهد، اهواز و زنجان در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) است، در حالی‌که روز گذشته اصفهان و اهواز در وضعیت ناسالم (قرمز)، مشهد در ردیف شهرهای ناسالم (نارنجی)، کرج و زنجان در وضعیت سالم (زرد) بوده است.

به این ترتیب، شاخص کیفیت هوا امروز در کلانشهرهای تهران، بیرجند، بجنورد، سمنان، زاهدان، شیراز، قزوین و اراک در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد، روز یکشنبه بیست‌وهشتم آبان تهران، بیرجند، سمنان، زاهدان، قزوین و اراک همچنان جزو شهرهای سالم بودند، اما شهرهای بجنورد و شیراز در وضعیت ناسالم (نارنجی) بود.

لازم است به این نکته اشاره کنیم، براساس داده‌های موجود سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط‌زیست و مقایسه شاخص کیفی هوا؛ امروز کلان‌شهرهای تبریز، ارومیه، اردبیل، ایلام، بوشهر، قم، سنندج، کرمان، کرمانشاه، خرم‌آباد و یزد در وضعیت پاک (سبز) قرار دارد، اما روز گذشته کلانشهرهای تبریز، ارومیه، اردبیل، ایلام، قم، کرمانشاه و یزد در وضعیت هوای پاک (سبز) قرار داشتند.

در همین راستا، امروز کلانشهرهای اصفهان با شاخص ۱۰۵، کرج با شاخص ۱۱۱، مشهد با شاخص ۱۱۹، اهواز با شاخص ۱۱۴، زنجان با شاخص ۱۰۵، در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) است، اما روز گذشته شهرهای اصفهان با شاخص ۱۶۴ و اهواز با شاخص ۱۶۶ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز)، مشهد با شاخص ۱۴۳ در وضعیت (نارنجی)، کرج با شاخص ۸۹ و زنجان با شاخص ۹۴، در شرایط سالم (زرد) ثبت شدند.

لازم است بدانیم که وضعیت هوای امروز کلان‌شهرهای تبریز با شاخص ۴۷، ارومیه با شاخص ۱۸، اردبیل با شاخص ۲۳، ایلام با شاخص ۴۳، بوشهر با شاخص ۴۱، قم با شاخص ۴۷، سنندج با شاخص ۲۵، کرمان با شاخص ۳۵، کرمانشاه با شاخص ۳۸، خرم‌آباد با شاخص ۲۵، یزد با شاخص ۴۳، در وضعیت پاک (سبز) است، از این‌رو شهرهای تبریز با شاخص ۲۹، ارومیه با شاخص ۲۷، اردبیل با شاخص ۲۳، ایلام با شاخص ۲۵، قم با شاخص ۳۲، کرمانشاه با شاخص ۴۶، یزد با شاخص ۳۳ همچون روز بیست‌وهشتم آبان در وضعیت پاک (سبز) قرار دارند، اما بوشهر با شاخص ۶۰، سنندج با شاخص ۵۶، کرمان با شاخص ۵۵، خرم‌آباد با شاخص ۷۵، در وضعیت سالم (زرد) بودند.

همچنین امروز شرایط کیفی هوای کلان‌شهرهای گرگان، رشت، ساری، بندرعباس و همدان، ثبت نشده است، در حالی که روز گذشته وضعیت شهرهای گرگان، رشت، ساری، همدان و بندرعباس نیز بدون داده بودند.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/705702/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2