آخرین وضعیت آلودگی و پاکی هوا در کلانشهرهای ایران، آذر ۱۴۰۲

لازم است به این نکته اشاره کنیم که براساس داده‌های موجود سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط‌زیست و مقایسه شاخص کیفی هوا؛ سنجش کیفیت هوا امروز در کلان‌شهرهای اصفهان با شاخص ۱۷۷، اهواز با شاخص ۱۷۷ قرار دارد، در حالی روز گذشته اصفهان با شاخص ۱۳۹، اهواز با شاخص ۱۱۷، در وضعیت (نارنجی) بودند.

بر اساس آمارهای ثبت شده، امروز دستگاه سنجش کیفیت هوا در کلانشهرهای اصفهان و اهواز در وضعیت ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد، در حالی‌که روز نهم آذر هیچکدام از کلان‌شهرها در وضعیت (قرمز) ثبت نشدند، شهرهای اصفهان و اهواز، روز گذشته در وضعیت (نارنجی) بودند.

بر این اساس سنجش کیفیت هوا امروز در کلان‌شهرهای اردبیل، ایلام، سنندج، یاسوج، رشت و خرم‌آباد در وضعیت پاک (سبز) قرار دارد، اما روز گذشته شهرهای ایلام، قم، یاسوج و رشت در وضعیت پاک (سبز) بودند.

همچنین امروز شرایط کیفی هوای کلان‌شهرهای کلان‌شهرهای گرگان، ساری، بندرعباس و ثبت نشده است، در حالی که روز گذشته شهرهای زنجان، گرگان، ساری، بندرعباس بدون داده ثبت شد.

بر این اساس کلانشهرهای تبریز با شاخص ۹۹، ارومیه با شاخص ۷۶، اردبیل با شاخص ۵۵، بوشهر با شاخص ۵۵، تهران با شاخص ۹۶، شهرکرد با شاخص ۷۷، بیرجند با شاخص ۶۲، مشهد با شاخص ۵۷، بجنورد با شاخص ۶۹، زاهدان با شاخص ۸۱، شیراز با شاخص ۷۸، قزوین با شاخص ۹۰، سنندج با شاخص ۵۹، کرمان با شاخص ۷۷، کرمانشاه با شاخص ۹۶، خرم‌آباد با شاخص ۸۲، یزد با شاخص ۶۹ وضعیت هوای سالم (زرد) قرار داشتند.

در همین راستا، دستگاه سنجش کیفیت هوا امروز در ایستگاه کلانشهرهای کرج با شاخص ۱۱۳، تهران با شاخص ۱۱۳، سمنان با شاخص ۱۴۸، اراک با شاخص ۱۲۰، در وضعیت (نارنجی) قرار دارد، به طوری که روز نهم آذر سنجش کیفیت هوا در کلان‌شهرهای اصفهان با شاخص ۱۳۹، کرج با شاخص ۱۱۹، اهواز با شاخص ۱۱۷، سمنان با شاخص ۱۰۵، اراک با شاخص ۱۳۷، همدان با شاخص ۱۳۱، در وضعیت ناسالم (نارنجی) بودند.

در همین راستا، دستگاه سنجش کیفیت هوا امروز در ایستگاه کلانشهرهای تبریز با شاخص ۸۳، ارومیه با شاخص ۶۵، بوشهر با شاخص ۵۸، شهرکرد با شاخص ۶۷، بیرجند با شاخص ۵۵، مشهد با شاخص ۸۱، بجنورد با شاخص ۷۹، زنجان با شاخص ۹۱، زاهدان با شاخص ۵۹، شیراز با شاخص ۶۲، قزوین با شاخص ۹۳، قم با شاخص ۵۴، کرمان با شاخص ۸۶، کرمانشاه با شاخص ۸۹، همدان با شاخص ۹۵، یزد با شاخص ۶۴، در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

در همین راستا، دستگاه سنجش کیفیت هوا امروز در کلان‌شهرهای کرج، تهران، سمنان و اراک در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) است، اما روز گذشته شهرهای اصفهان، کرج، اهواز، سمنان، اراک و همدان، در وضعیت (نارنجی) بودند، به طوری که شهر همدان در وضعیت (نارنجی) و همدان در شرایط (زرد) قرار داشتند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، اگر نگاهی به روز گذشته و امروز _جمعه دهم آذر_ بیندازیم، می‌توان میزان و شدت آلودگی هوا که بر آسمان شهرهای مختلف گسترده شده است را به خوبی حس کرد، از این‌رو ایمنا به مقایسه شاخص کیفی هوا در شهرهای مختلف پرداخته است که بر اساس سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط‌زیست، امروز هیچکدام از کلانشهرهای کشور در وضعیت بسیار ناسالم (بنفش) قرار ندارد.

به این ترتیب، امروز سنجش کیفیت هوا در کلان‌شهرهای تبریز، ارومیه، شهرکرد، بیرجند، مشهد، بجنورد، زنجان، زاهدان، شیراز، قزوین، قم، کرمان، کرمانشاه، همدان و یزد، در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد، اما روز نهم آذر شهرهای تبریز، ارومیه، اردبیل، بوشهر، تهران، شهرکرد، بیرجند، مشهد، بجنورد، زاهدان، شیراز، قزوین، سنندج، کرمان، کرمانشاه، خرم‌آباد و یزد در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار داشتند، در حالی‌که همدان در وضعیت (نارنجی)، شهرکرد در شرایط (زرد)، قم در موقعیت (سبز) و زنجان بدون داده ثبت شدند.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/708470/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

لازم است بدانیم سنجش کیفیت هوا امروز در کلان‌شهرهای اردبیل با شاخص ۲۶، ایلام با شاخص ۱۵، سنندج با شاخص ۳۰، یاسوج با شاخص ۳۳، رشت با شاخص ۲۸، خرم‌آباد با شاخص ۴۸، در وضعیت پاک (سبز) قرار دارد، اما روز گذشته شهرهای ایلام با شاخص ۴۷، قم با شاخص ۳۱، یاسوج با شاخص ۳۶، رشت با شاخص ۳۰، در وضعیت پاک (سبز) قرار داشتند.