آخرین وضعیت آلودگی و پاکی هوا در کلان‌شهرهای ایران، آذر ۱۴۰۲

در همین راستا، دستگاه سنجش کیفیت هوا امروز در ایستگاه کلان‌شهرهای تبریز با شاخص ۶۷، اردبیل با شاخص ۵۱، کرج با شاخص ۹۵، ایلام با شاخص ۶۴، شهرکرد با شاخص ۷۸، بیرجند با شاخص ۵۲، زاهدان با شاخص ۷۳، شیراز با شاخص ۸۲، قم با شاخص ۵۳، کرمان با شاخص ۷۲، کرمانشاه با شاخص ۶۱، خرم‌آباد با شاخص ۶۴، اراک با شاخص ۶۰، یزد با شاخص ۹۰ وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد، اما روز ششم آذر شهرهای تبریز با شاخص ۶۲، ارومیه با شاخص ۷۴، ایلام با شاخص ۵۵، شهرکرد با شاخص ۵۸، بیرجند با شاخص ۵۵، سمنان با شاخص ۸۴، زاهدان با شاخص ۶۹، شیراز با شاخص ۸۱، اراک با شاخص ۶۱، همدان با شاخص ۵۱، یزد با شاخص ۵۶، وضعیت هوای سالم (زرد) قرار داشتند.

بر اساس آمارهای ثبت شده، امروز شاخص کیفیت هوا در کلان‌شهرهای اصفهان و سمنان در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد، در حالی که روز گذشته ششم آذر شهرهای اصفهان، تهران و قزوین در وضعیت (قرمز) قرار داشتند، از این‌رو شهر سمنان در شرایط هوای سالم (زرد) بود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، اگر نگاهی به روز گذشته و امروز دوشنبه ششم آذر بیندازیم، می‌توان میزان و شدت آلودگی هوا که بر آسمان شهرهای مختلف گسترده شده است را به خوبی حس کرد، از این‌رو ایمنا به مقایسه شاخص کیفی هوا در شهرهای مختلف پرداخته است که بر اساس سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط‌زیست، امروز همچون ۹ روز گذشته کلان‌شهر یاسوج با قرار گرفتن روی عدد ۲۱۸ در وضعیت بسیار ناسالم (بنفش) به عنوان آلوده‌ترین شهر کشور ثبت شد، روز گذشته شاخص کیفی این استان نیز ۲۱۹ بود.

لازم است به این نکته اشاره کنیم که براساس داده‌های موجود سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط‌زیست و مقایسه شاخص کیفی هوا؛ سنجش کیفیت هوا امروز در کلان‌شهرهای اصفهان با شاخص ۱۵۹، سمنان با شاخص ۱۶۲ در وضعیت ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد، اما روز ششم آذر سنجش کیفیت هوا در شهرهای اصفهان با شاخص ۱۶۱، تهران با شاخص ۱۵۱، قزوین با شاخص ۱۵۹، در وضعیت (قرمز) بود.

به این ترتیب؛ دستگاه سنجش کیفیت هوا امروز در ایستگاه کلان‌شهرهای تبریز، اردبیل، کرج، ایلام، شهرکرد، بیرجند، زاهدان، شیراز، قم، کرمان، کرمانشاه، خرم‌آباد، اراک و یزد وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد، اما روز ششم آذر شهرهای تبریز، ارومیه، ایلام، شهرکرد، بیرجند، سمنان، زاهدان، شیراز، اراک، همدان و یزد در وضعیت هوای سالم (زرد) ثبت شدند، در حالی که روز گذشته شهرهای اردبیل، قم، کرمان و کرمانشاه در شرایط پاک (سبز) بودند.

لازم است بدانیم؛ سنجش کیفیت هوا امروز در کلان‌شهرهای ارومیه با شاخص ۳۲، بوشهر با شاخص ۵۰، سنندج با شاخص ۴۹، رشت با شاخص ۴۴، در وضعیت پاک (سبز) قرار دارد، اما روز گذشته شهرهای اردبیل با شاخص ۴۸، بوشهر با شاخص ۴۶، قم با شاخص ۴۹، سنندج با شاخص ۴۱، کرمان با شاخص ۴۴، کرمانشاه با شاخص ۴۷، رشت با شاخص ۲۷، در وضعیت پاک (سبز) بودند.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/707459/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

همچنین امروز شرایط کیفی هوای کلان‌شهرهای بجنورد، زنجان، گرگان، ساری، بندرعباس و همدان ثبت نشده است، به طوری که روز گذشته وضعیت کیفی شهرهای بجنورد، زنجان، گرگان، ساری، بندرعباس بدون داده ثبت شد.

بر این اساس امروز سنجش کیفیت هوای ایستگاه کلان‌شهرهای تهران با شاخص ۱۲۴، مشهد با شاخص ۱۴۲، اهواز با شاخص ۱۲۹، قزوین با شاخص ۱۲۷، در وضعیت ناسالم (نارنجی) قرار دارد، در حالی که روز گذشته شهرهای کرج با شاخص ۱۳۷، مشهد با شاخص ۱۱۸، اهواز با شاخص ۱۴۳، خرم‌آباد با شاخص ۱۱۹، در وضعیت ناسالم (نارنجی) ثبت شدند.

در همین راستا، دستگاه سنجش کیفیت هوا امروز در ایستگاه کلان‌شهرهای تهران، مشهد، اهواز و قزوین در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد، اما روز گذشته شهرهای کرج، مشهد، اهواز و خرم‌آباد در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار داشتند.

بر این اساس سنجش کیفیت هوا امروز در کلان‌شهرهای ارومیه، بوشهر، سنندج و رشت در وضعیت پاک (سبز) قرار دارد، به طوری که روز گذشته شهرهای اردبیل، بوشهر، قم، سنندج، کرمان، کرمانشاه و رشت در وضعیت پاک (سبز) ثبت شدند.