آخرین وضعیت آلودگی و پاکی هوا در کلان‌شهرهای ایران، آذر ۱۴۰۲

بر این اساس سنجش کیفیت هوا امروز در کلان‌شهرهای تبریز، ارومیه، بیرجند، قم، سنندج و همدان در وضعیت پاک (سبز) قرار دارد، اما روز گذشته شهرهای ارومیه، بوشهر، سنندج و رشت در وضعیت پاک (سبز) قرار داشتند.

بر اساس آمارهای ثبت شده، امروز سنجش کیفیت هوای هیچکدام از کلان‌شهرها در وضعیت ناسالم برای عموم (قرمز) قرار ندارد، در حالی‌که طی روز گذشته (ششم آذر)، شاخص کیفیت هوا در شهرهای اصفهان و سمنان در وضعیت هوای ناسالم (قرمز) قرار داشتند.

در همین راستا، دستگاه سنجش کیفیت هوا امروز در ایستگاه کلان‌شهرهای کرج، ایلام، بوشهر، تهران، شهرکرد، اهواز، سمنان، زاهدان، قزوین، کرمان، کرمانشاه، رشت، خرم‌آباد، اراک و یزد وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد، شهرهای تبریز، اردبیل، کرج، ایلام، شهرکرد، بیرجند، زاهدان، شیراز، قم، کرمان، کرمانشاه، خرم‌آباد، اراک و یزد وضعیت هوای سالم (زرد) بودند، در حالی‌که روز ششم آذر، شهر سمنان در وضعیت (قرمز)، قزوین و اهواز در شرایط (نارنجی)، تبریز و اردبیل سالم (زرد)، بوشهر پاک (سبز) بوده است.

لازم است بدانیم سنجش کیفیت هوا امروز در کلان‌شهرهای تبریز با شاخص ۳۱، ارومیه با شاخص ۲۲، بیرجند با شاخص ۵۰، قم با شاخص ۳۵، سنندج با شاخص ۲۲، همدان با شاخص ۲۰، در وضعیت پاک (سبز) قرار دارد، اما روز ششم آذر ارومیه با شاخص ۳۲، بوشهر با شاخص ۵۰، سنندج با شاخص ۴۹، رشت با شاخص ۴۴، در وضعیت پاک (سبز) بودند.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/707871/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

در همین راستا، دستگاه سنجش کیفیت هوا امروز در ایستگاه کلانشهرهای کرج با شاخص ۶۰، ایلام با شاخص ۸۴، بوشهر با شاخص ۵۶، تهران با شاخص ۶۵، شهرکرد با شاخص ۶۱، اهواز با شاخص ۹۵، سمنان با شاخص ۹۳، زاهدان با شاخص ۶۱، قزوین با شاخص ۷۵، کرمان با شاخص ۵۳، کرمانشاه با شاخص ۵۸، رشت با شاخص ۵۹، خرم‌آباد با شاخص ۶۳، اراک با شاخص ۷۰، یزد با شاخص ۴۴، وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد، اما روز گذشته شهرهای تبریز با شاخص ۶۷، اردبیل با شاخص ۵۱، کرج با شاخص ۹۵، ایلام با شاخص ۶۴، شهرکرد با شاخص ۷۸، بیرجند با شاخص ۵۲، زاهدان با شاخص ۷۳، شیراز با شاخص ۸۲، قم با شاخص ۵۳، کرمان با شاخص ۷۲، کرمانشاه با شاخص ۶۱، خرم‌آباد با شاخص ۶۴، اراک با شاخص ۶۰، یزد با شاخص ۹۰ وضعیت هوای سالم (زرد) قرار داشتند.

همچنین امروز شرایط کیفی هوای کلان‌شهرهای اردبیل، بجنورد، زنجان، گرگان، ساری، بندرعباس و ثبت نشده است، به طوری که روز گذشته شهرهای بجنورد، زنجان، گرگان، ساری، بندرعباس و همدان بدون داده ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، اگر نگاهی به روز گذشته و امروز _سه‌شنبه هفتم آذر_ بیندازیم، می‌توان میزان و شدت آلودگی هوا که بر آسمان شهرهای مختلف گسترده شده است را به خوبی حس کرد، از این‌رو ایمنا به مقایسه شاخص کیفی هوا در شهرهای مختلف پرداخته است که بر اساس سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط‌زیست، امروز همچون ۱۰ روز گذشته کلان‌شهر یاسوج با قرار گرفتن روی عدد ۲۱۸ در وضعیت بسیار ناسالم (بنفش) به عنوان آلوده‌ترین شهر کشور ثبت شد، روز گذشته شاخص کیفی این استان نیز ۲۱۸ بود.

لازم است به این نکته اشاره کنیم که براساس داده‌های موجود سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط‌زیست و مقایسه شاخص کیفی هوا؛ سنجش کیفیت هوا امروز در کلان‌شهرهای اصفهان با شاخص ۱۰۸، مشهد با شاخص ۱۱۷، شیراز با شاخص ۱۱۸، در وضعیت ناسالم (نارنجی) قرار دارد، در حالی‌که روز گذشته شهرهای تهران با شاخص ۱۲۴، مشهد با شاخص ۱۴۲، اهواز با شاخص ۱۲۹، قزوین با شاخص ۱۲۷، در وضعیت هوای ناسالم (نارنجی) بودند.