آخرین وضعیت آلودگی و پاکی هوا در کلان‌شهرهای ایران، آبان ۱۴۰۲

به این ترتیب، شاخص کیفیت هوا امروز در کلانشهرهای اصفهان، بیرجند، بجنورد، زنجان، سمنان، شیراز، قزوین، کرمانشاه، خرم‌آباد، اراک، همدان و یزد در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد، در حالی‌که روز بیست‌ونهم آبان شهرهای اصفهان و زنجان در وضعیت هوای ناسالم (نارنجی)، بیرجند، بجنورد، سمنان، شیراز، قزوین و اراک در شرایط سالم (زرد)، کرمانشاه، خرم‌آباد و یزد در وضعیت پاک (سبز) بودند و شهر همدان هم بدون داده ثبت شد.

لازم است بدانیم که وضعیت هوای امروز کلان‌شهرهای شهرکرد با شاخص ۱۰۷، زاهدان با شاخص ۱۰۴، در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد، اما روز گذشته شهرهای اصفهان با شاخص ۱۰۵، کرج با شاخص ۱۱۱، زنجان با شاخص ۱۰۵، در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) بودند، در حالی‌که شهرکرد با شاخص ۲۲۱ در وضعیت بسیار ناسالم (بنفش) به عنوان آلوده‌ترین شهر کشور ثبت شدند و کلانشهر زاهدان نیز با شاخص ۹۲ در موقعیت سالم (زرد) بود.

در همین راستا، امروز کلان‌شهرهای مشهد با شاخص ۱۸۲، اهواز با شاخص ۱۵۵، در وضعیت ناسالم (قرمز) است، اما طی روز گذشته بیست‌ونهم آبان هیچکدام از شهرها در شرایط قرمز قرار نداشتند، از این‌رو شهرهای مشهد با شاخص ۱۱۹ و اهواز با شاخص ۱۱۴، در موقعیت ناسالم (نارنجی) بودند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، اگر نگاهی به وقت یکشنبه و امروز (سه‌شنبه) بیندازیم، می‌توان میزان و شدت آلودگی هوا که بر آسمان شهرهای مختلف گسترده شده است، را به خوبی حس کرد، از این‌رو ایمنا به مقایسه شاخص کیفی هوا در شهرهای مختلف پرداخته است که بر اساس سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط‌زیست، امروز همچون سه روز قبل کلانشهر یاسوج با قرار گرفتن روی عدد ۲۱۸ در وضعیت بسیار ناسالم (بنفش) به عنوان آلوده‌ترین شهر کشور ثبت شدند.

لازم است به این نکته اشاره کنیم، براساس داده‌های موجود سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط‌زیست و مقایسه شاخص کیفی هوا؛ امروز کلان‌شهرهای تبریز، ارومیه، اردبیل، کرج، ایلام، بوشهر، تهران، قم، سنندج و کرمان در وضعیت پاک (سبز) قرار دارد، روز گذشته شهرهای تبریز، ارومیه، اردبیل، ایلام، بوشهر، قم، سنندج، کرمان، در وضعیت پاک (سبز) قرار داشتند، اما کرج در شرایط هوای ناسالم (نارنجی) و تهران با موقعیت سالم (زرد) بود.

بر این اساس وضعیت هوای امروز کلان‌شهرهای تبریز با شاخص ۳۷، ارومیه با شاخص ۳۳، اردبیل با شاخص ۲۲، کرج با شاخص ۴۰، ایلام با شاخص ۴۷، بوشهر با شاخص ۴۶، تهران با شاخص ۳۱، قم با شاخص ۴۱، سنندج با شاخص ۳۴، کرمان با شاخص ۴۵، در وضعیت پاک (سبز) قرار دارد، از این‌رو طی بیست‌ونهم آبان شهرهای تبریز با شاخص ۴۷، ارومیه با شاخص ۱۸، اردبیل با شاخص ۲۳، ایلام با شاخص ۴۳، بوشهر با شاخص ۴۱، قم با شاخص ۴۷، سنندج با شاخص ۲۵، کرمان با شاخص ۳۵، کرمانشاه با شاخص ۳۸، خرم‌آباد با شاخص ۲۵، یزد با شاخص ۴۳، در وضعیت پاک (سبز) قرار داشتند، اما کرج با شاخص ۱۱۱ در وضعیت ناسالم (نارنجی) و تهران با شاخص ۸۱ در شرایط سالم (زرد) بودند.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/705979/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

بر اساس آمارهای ثبت شده، امروز کلانشهرهای مشهد و اهواز با وضعیت هوای (قرمز) در ردیف شهرهای ناسالم برای عموم قرار دارد، در حالی‌که روز گذشته هیچکدام از کلانشهرها در شرایط قرمز نبودند، و این دو شهر نیز جزو هوای سالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار داشتند.

همچنین امروز شرایط کیفی هوای کلان‌شهرهای گرگان، رشت، ساری، بندرعباس و همدان، ثبت نشده است، در حالی‌که روز گذشته وضعیت شهرهای گرگان، رشت، ساری، همدان و بندرعباس نیز بدون داده بودند.