آس‌بادهای سنگان خواف در فهرست آثار ملی ثبت شد


مشهد- ایرنا- رییس اداره ثبت و حریم آثار تاریخی اداره کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی خراسان رضوی گفت: آس‌بادهای تاریخی “سنگان” شهرستان خواف در این استان به شماره ۳۳۹۶۶ در فهرست آثار ملی ایران ثبت و ابلاغ شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85335034/%D8%A2%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF