آسیب شناسی و بررسی تابلوی کمال‌الملک در کاخ گلستان

پس از انتشار اخباری مبنی بر آسیب به یکی از تابلو‌های مجموعه جهانی کاخ گلستان، روابط‌عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در اطلاعیه‌ای از بررسی سریع این موضوع خبر داد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3577975/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86