آغاز بازرسی شرکت‌های خدمات مسافرتی مشهد برای نوروز

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی از آغاز طرح بازرسی از دفاتر و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری مشهد ویژه نوروز ۱۴۰۲ خبر داد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3733909/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2