آغاز تحویل غرفه‌های ناشران نمایشگاه کتاب


به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده تحویل غرفه‌های خودساز این دوره از نمایشگاه به ناشران از امروز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت آغاز شده است و برخی از ناشران کار غرفه سازی خود را آغاز کرده‌اند.

ناشرانی که غرفه سازی ندارند نیز می‌توانند از روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت غرفه‌های خود را طبق نقشه مشخص شده دریافت کنند.


منبع: https://snn.ir/fa/news/1144009/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8