آغاز عملیات تعیین عرصه تپه «مراد حاصل» کرمانشاه

او گفت: هرچند در دهه گذشته تپه مراد حاصل در قالب محوطه شکارگاه خسروپرویز به صورت کلی تعیین عرصه و حریم شده، اما با توجه به مشکلاتی که مالکان بنا‌های اطراف آن برای ساخت و ساز واحد‌های خود دارند، به ناچار برنامه تعیین عرصه اختصاصی این محوطه را در دستور کار قرار دادیم.

حسنی افزود: گمانه زنی به منظور تعیین عرصه اختصاصی تپه باستانی مراد حاصل تا پایان شهریور ادامه پیدا خواهد کرد و با تعیین عرصه اختصاصی این تپه، مالکان بنا‌های اطراف از این پس در چارچوب مقررات می‌توانند برای بازسازی بنا‌های خود اقدام کنند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3970299/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87

آغاز عملیات تعیین عرصه تپه «مراد حاصل» کرمانشاه
داود حسنی با بیان اینکه این تپه یکی از تپه‌های مهم به لحاظ ارزش باستانی و تاریخی است، افزود: بسیاری از واحد‌های مسکونی که در اطراف این تپه باستانی قرار گرفته‌اند، بسیار فرسوده و قدیمی هستند، اما مالکان آن‌ها امکان بازسازی این واحد‌ها را ندارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس اداره میراث فرهنگی کرمانشاه گفت: قدمت تپه مراد حاصل کرمانشاه مربوط به هزاره سوم و چهارم قبل از میلاد است، طبق نظر باستان شناسان در دوره‌های اشکانی و ساسانی هم از این تپه باستانی استفاده می‌شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی کرمانشاه گفت: عملیات تعیین عرصه اختصاصی تپه مراد حاصل این استان واقع در محوطه باستانی شکارگاه خسرو پرویز آغاز شد.