آفت‌زدایی علت تعطیلی موزه‌های نیاوران در هفته آینده

در همین راستا و با اتکا بر اقدامات فنی صورت گرفته در سال های گذشته، برنامه ای راهبردی جهت اجرای عملیات یکپارچه و تلفیقی برای مقابله با آفات و کنترل روند فرسایش ناشی از این عوامل مخل بیولوژیک در مجموعه فرهنگی و تاریخی نیاوران تدوین شده است.

در مراحل اولیه این طرح بلندمدت که تاکنون در چند فاز اجرا شده است، نوع و گونه آفات موجود در مجموعه و کمیت و پراکندگی آنها در اماکن و محیط مورد شناسایی، ارزیابی و پایش قرار گرفته و در زمان حاضر پیرو نتایج مطالعات، اقدامات تهاجمی و مقابله با آفات به صورت ادواری به موازات اقدامات پیشگیرانه مداوم جهت کنترل این عوامل مخل در دست انجام است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84937452/%D8%A2%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران اعلام کرده است: در راستای برنامه مدیریت تلفیقی و یکپارچه مهار عوامل مخل بیولوژیک و با رویکرد حفاظت پیشگیرانه، طرح مقابله تهاجمی با آفات موزه ای در مجموعه نیاوران در حال انجام است. با توجه به وجود مخاطرات و تهدیدات ناشی از فعالیت آفات و عوامل مخل بیولوژیک برای آثار تاریخی و فرهنگی و اهمیت شناسایی و کنترل این مخاطرات در راهبردهای حفاظت پیشگیرانه، اجرای عملیات علمی و عملی در جهت شناسایی و پایش کمی و کیفی این عوامل و آفات و همچنین مقابله یکپارچه با آنها از سوی واحد حفاظت و مرمت این مجموعه در برنامه‌ای بلند مدت در حال اجرا است.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران،‌ طبق زمان‌بندی پیش‌بینی شده برای انجام طرح مبارزه با آفات موزه‌ای در سال ۱۴۰۱، موزه کوشک احمدشاهی روز یک­شنبه ۲۲ آبان، موزه جهان‌نما روز دوشنبه ۲۳ آبان، موزه خودروهای اختصاصی روز سه­ شنبه ۲۴ آبان و موزه کتابخانه اختصاصی روز چهارشنبه ۲۵ آبان تعطیل هستند.

همچنین کاخ موزه اختصاصی نیاوران در تاریخ ۲۸ و ۲۹ آبان تعطیل خواهد بود.

این طرح با همکاری پژوهشگران و متخصصانی در زمینه حشره شناسی، مقابله با آفات، مهندسی سلامت و بهداشت محیط، راهبرهای حفاظت پیشگیرانه در باغ موزه و کاخ موزه های مجموعه نیاوران را با اتکا بر اصول و دستور العمل ها پیش بینی و اقدام به شناسایی و مقابله با عوامل مخل بیولوژیک محیطی کرده است.