آلاله‌های عهد صفوی در شهیدگاه اردبیل + فیلم


اردبیل – ایرنا – شهیدگاه اسم آرامگاه شهدای نبردهای شیروان و چالدران در محوطه پایگاه تاریخی و جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی است که پیکرهای شهیدان را به دستور شاه اسماعیل صفوی از فرسنگ‌ها دور و از میدان‌های جنگ به این محل انتقال داده‌اند و هر سنگ مزاری، نشان غیرت و همت قزلباشان و صفویان در دفاع از ایران است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84969628/%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85