آمار کرونا جهان ۱۴ اردیبهشت؛ ۳۵۰ فوتی و ۷۱ هزار ابتلای جدید

۷. پرو، ۲۲۰ هزار و ۱۶۸ نفر (بدون فوتی‌)

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا و ایران به شرح زیر است: (اعداد درون پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.)

۲. هند، ۴۴ میلیون و ۹۵۶ هزار و ۷۱۶ نفر (بدون ابتلای جدید)

۹. آلمان، ۱۷۳ هزار و ۲۲۸ نفر (۱۱۸ فوتی‌)

فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد ۲۵۰ نفر در یک روز به شش میلیون و ۸۶۸ هزار و ۵۸۶ نفر رسیده است.

۸. ایتالیا، ۲۵ میلیون و ۷۸۸ هزار و ۳۸۷ نفر (بدون ابتلای جدید)

۳. فرانسه، ۴۰ میلیون و یک هزار و ۱۲۰ نفر (۸۷۱۵ ابتلای جدید)

۲. برزیل، ۷۰۱ هزار و ۸۳۳ نفر (بدون فوتی‌)

۵. برزیل، ۳۷ میلیون و ۴۸۷ هزار و ۹۷۱ نفر (بدون ابتلای جدید)

۱۰. فرانسه، ۱۶۶ هزار و ۶۵۴ نفر (بدون فوتی)

۱۸. ایران، هفت میلیون و ۶۰۹ هزار و ۱۲۱ نفر (۱۸۷ ابتلای جدید)

۱. آمریکا، ۱۰۶ میلیون و ۷۳۴ هزار و ۲۶۹ نفر (۵۸۳۱ ابتلای جدید)

۶. ژاپن، ۳۳ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۶۱۴ نفر (۱۶ هزار و ۶۳۱ ابتلای جدید)

۳. هند، ۵۳۱ هزار و ۵۸۴ نفر (بدون فوتی‌)

آمار بهبودیافتگان نیز به ۶۵۹ میلیون و ۹۲۰ هزار و ۱۶ نفر رسیده است.

آمار ۱۰ کشور اول از لحاظ شمار جان‌باختگان ناشی از کرونا و ایران به شرح زیر است: (اعداد داخل پرانتز شمار جان‌باختگان جدید هر کشور است.)

۵. مکزیک، ۳۳۳ هزار و ۹۱۳ نفر (بدون فوتی‌)

۱۲. ایران، ۱۴۶ هزار و ۱۳۶ نفر (۷ فوتی)


منبع: https://www.imna.ir/news/658976/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DB%B3%DB%B5%DB%B0-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%DB%B7%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF

۴. روسیه، ۳۹۸ هزار و ۳۹۹ نفر (۳۳ فوتی‌)

۱. آمریکا، یک میلیون و ۱۶۱ هزار و ۹۳۵ نفر (۵۳ فوتی‌)

۸. ایتالیا، ۱۸۹ هزار و ۷۳۸ نفر (بدون فوتی‌)

۱۰. روسیه، ۲۲ میلیون و ۸۶۲ هزار و ۶۹ نفر (۳۲۱۴ ابتلای جدید)

۶. انگلستان، ۲۲۳ هزار و ۳۹۶ نفر (بدون فوتی‌)

به گزارش خبرنگار ایمنا، طبق آخرین آمارهای جهانی، ابتلاء به ویروس کرونا در ۲۴ ساعت گذشته با ۷۱ هزار و ۸۴۳ نفری شمار مبتلایان به این ویروس، تاکنون به ۶۸۷ میلیون و ۴۳۵ هزار و ۸۲۰ نفر رسیده است.

۹. انگلستان، ۲۴ میلیون و ۵۶۹ هزار و ۸۹۵ نفر (بدون ابتلای جدید)

۴. آلمان، ۳۸ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۸۲ نفر (۱۹۵۳ ابتلای جدید)

۷. کره جنوبی، ۳۱ میلیون و ۲۱۲ هزار و ۵۹۸ نفر (۲۰ هزار و ۱۹۷ ابتلای جدید)