آموزش‌های تخصصی صنایع‌دستی به زندانیان ارائه می‌شود


سنندج- ایرنا- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان گفت: ارائه آموزش‌های تخصصی رشته‌های مختلف صنایع‌دستی به زندانیان فاقد مهارت در استان با رویکرد توسعه اشتغال دنبال می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85152795/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF