آیا جغرافیای گردشگری در ایران تغییر می‌کند؟


تهران- ایرنا- آمار نشان می‌دهد با وجود جاذبه‌های مهم گردشگری در کشور، دو استان گیلان و مازندران همچنان در صدر مکان‌های هدف گردشگری توسط مردم است و استان‌هایی مانند کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی سهم چندانی از این نظر ندارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85411233/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF