آیت‌الله سعادت پرور کسی که با ولایت فقیه زاویه داشت را به شاگردی نمی‌‎پذیرفت / ماجرای گلایه شهید مطهری از جامعه علمی

از افراد در این مکتب می‌‎توان به علامه طباطبایی، شیخ محمد تقی آملی صاحب کتاب الفوائد و از این قبیل نام برد. این مکتب تضادی بین برهان و عقل و مباحث عرفانی ایجاد نمی کند، برای همین هم هست که نسل جدید که حتی فلسفه غربی خواندند با مکتب ملا حسین قلی ارتباط می گیرد.

آیت الله سعادت پرور کسی را که با ولایت فقیه زاویه داشت به شاگردی نمی‌‎پذیرفت. هنر دیگر مرحوم استاد سعادت پرور ذهن مهندسی شده ایشان بود، شهید مطهری این گلایه را از جامعه علمی ما داشت که جامعه علمی ما نگاهی به ذائقه جامه نداشتند،شهید مطهری این گلایه را می کنند و خودشان می گوید: تمام کتابهای من بر اساس نیاز جامعه بود.


منبع: https://snn.ir/fa/news/1046718/%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%E2%80%8E%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C

و ایشان صریحا می‌‎گفتند: عرفان ما از حضرت رسول و امام علی (ع) است و موضوع دوم که مورد اهمیت داشت و از ویژگی‌های خاص این مکتب «عقل و برهان» است. 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو،  استاد محمدتقی فیاض بخش در مورد مکتب ملاحسین قلی همدانی و همچنین ادامه دادن راه آن توسط آیت الله سعادت پرور در آیین بزرگداشت آن استاد گفت: مهم ترین خصیصه‌‎های این مکتب این بود که مطالب را از بزرگان عرفان نظری نگرفتند، ایشان به شدت توصیه به ادعیه داشتند و می گفتند: ادعیه حضرت رسول و امام علی (ع) گنجینه‌‎ای برای ماست.