آیین تجلیل از فعالان حوزه حفظ و احیای بنا‌های تاریخی

 


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3859448/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، زهره ادهمی مدیر مجموعه حافظیه، شهرام زندوکیل مدیر مجموعه سعدیه، مجید فروتن مدیر مجموعه هشت بهشت، مرتضی بیگی مدیر مجموعه منارجنبان و مسعود عطایی مدیر مجموعه عطار و خیام در حوزه اداره‌کل حفظ و احیای بناها، بافت‌ها، محوطه‌های تاریخی تجلیل شدند.
در حوزه یگان حفاظت میراث‌فرهنگی نیز از علی بهارلو، محمد اقبالی، اصغر اسکندری، ابراهیم بخشی و علی جلالیان قدردانی و تجلیل شد.