آیین رونمایی از ابلاغیه ثبت ۷ روزمحصول در تقویم رسمی کشور

براساس اعلام شورای انقلاب فرهنگی ۳۱ فروردین روز گندم و نان، ۲۰ اردیبهشت روز گل محمدی و گلاب، ۳۱ مرداد روز عسل، ۲۵ شهریور روز خرما، ۵ آبان روز زعفران، ۷ آبان روز انار و ۴ آذر روز زیتون در ضمیمه تقویم رسمی کشور ثبت می‌شود.

سیدمجید امامی اظهار کرد: مدیریت و توسعه و تعالی هویت ملی از مسیر بهسازی و به روز رسانی ابزار‌های حافظه فرهنگی محقق می‌شود و نام گذاری تقویم از بهترین ابزار‌های مدیریت و توسعه حافظه فرهنگی است.

وی افزود: از سوی دیگر احیا و بزرگداشت و توسعه اجتماعات و آیین‌های ملی، مذهبی، منطقه‌ای و سنتی جزو اولویت‌های فرهنگی اجتماعی دولت مردمی بوده است و در این راستا طبعا اولویت‌ها و ضرورت‌های اقتصادی کشور خصوصا در عرصه تولید، تولید محوری و اتکاء به تولیدات بومی و زندگی روستایی و نقش تولیدکنندگان مواد غذایی امری نیست که بشود به سادگی از آن گذشت.

در راستای گسترش نشاط اجتماعی و فرهنگی زیست بوم‌پایه و تعالی هویت ملی از مسیر بهسازی و به روز رسانی ابزار‌های حافظه فرهنگی در سال جهش تولید با مشارکت مردم ۷ روز محصول در تقویم کشور نامگذاری شد؛ ۳۱ فروردین به نام روز «گندم و نان»، ۲۰ اردیبهشت با عنوان روز «گل محمدی و گلاب»، ۳۱ مرداد روز «عسل»، ۲۵ شهریور روز «خرما»، ۵ آبان روز «زعفران»، ۷ آبان روز «انار» و ۴ آذر روز «زیتون» و تصویب و ابلاغ آن‌ها توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفت، که نویدبخش برنامه ریزی‌های فرهنگی، اجتماعی بسیار جدیدی در عرصه نشاط اجتماعی در کشور است و آیین رونمایی از ابلاغیه ثبت ۷ روز محصول در تقویم رسمی کشور در روز ۱۳ فروردین ساعت ۲۰ در نمایشگاه بین المللی قرآن تهران با حضور وزیر فرهنگ، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، اتحادیه‌ها و تشکل‌های تخصصی صورت خواهد گرفت.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: در همین چارچوب محصولات کشاورزی و باغی خاصی که برداشت آن‌ها در تاریخ ما آیین‌ها و سنت‌های شکرگذاری و جشن‌های برداشت محصول داشته و از سوی دیگر در راستای نگاه عمیق دینی که در منابع و متون مقدس ما حتی مورد تاکید قرار گرفته اند همه دست به دست هم دادند تا در راستای گسترش نشاط اجتماعی و فرهنگی زیست بوم‌پایه، هفت روز محصول در تقویم کشور نامگذاری شود.

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، شورای انقلاب فرهنگی ۱۱ مناسبت جدید را برای درج در تقویم رسمی کشور تصویب کرده که ۷ مناسبت آن با هدف توسعه نشاط اجتماعی و احیای فرهنگ روستا مربوط به تولیدات کشاورزی است.

ثبت هفت روزمحصول در ضمیمه تقویم رسمی کشور بنابر جشن‌ها و آیین‌های شکرگزاری این محصولات کشاورزی صورت گرفته است.

در راستای گسترش نشاط اجتماعی و فرهنگی زیست بوم‌پایه، هفت روز محصول در تقویم کشور نامگذاری شود

وی خاطرنشان کرد: آیین‌ها و جشن‌ها و تذکر جمعی و ملی نسبت به ضرورت خودکفایی، تولید، صادرات و توسعه کار و اشتغال بر پایه این محصولات درون زای کشاورزی مورد توجه بیشتری قرار خواهد گرفت، این کار که به همت شورای فرهنگ عمومی پیگیری شده اتفاق بسیار بزرگی در عرصه تقویمی کشور است و امیدواریم شاهد احیای فرهنگ روستا و تولید کشاورزی شود.

آیین رونمایی از ابلاغیه ثبت ۷ روزمحصول در تقویم رسمی کشور

 


منبع: https://snn.ir/fa/news/1138752/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%DB%8C%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DB%B7-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

آیین رونمایی از ابلاغیه ثبت ۷ روزمحصول در تقویم رسمی کشور