آیین ملی گل غلتان در کاشان برگزار شد


کاشان – ایرنا – آیین ملی گل غلتان شامگاه پنجشنبه در خانه تاریخی آل یاسین کاشان با حضور ۱۰۰ نوزاد و والدین آنها از ۱۰ استان کشور برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85115244/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D9%84-%D8%BA%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF