ابداع سیستم قلب مصنوعی جنین با قابلیت رشد سلول‌های بنیادی خون

محققان می‌گویند: بخشی از مشکل این است که ما هنوز به طور کامل تمام فرآیندهای در حال انجام در این محیط را در طول رشد جنین – که منجر به ایجاد سلول‌های بنیادی خون در حدود روز سی و دوم می‌شود – درک نکرده‌ایم. لذا دستگاهی ساختیم که از روند ضربان قلب و گردش خون تقلید می‌کند و در نهایت منجر به رشد سلول‌های بنیادی خون می‌شود.»
این روش منجر به تولید سلول‌های خونی تمایز یافته و حتی سلول‌های پوشانده رگ‌های خونی – که مسئول ایجاد سلول‌های بنیادی خون در جنین در حال رشد هستند – شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما, محققان دانشگاه نیوساوث ولز وسیله‌ای ابداع کرده‌اند که با تقلید از قلب در حال رشد جنین می‌تواند روند رشد سلول‌های بنیادی خون را مورد تقلید قرار دهد و اجازه دهد این سلول‌ها در صورت نیاز تولید شوند.ابداع سیستم قلب مصنوعی جنین با قابلیت رشد سلول‌های بنیادی خون
بیمارانی که سلول‌های بنیادی خون اهدا شده را دریافت می‌کنند باید گروه خونی مشابه اهداکننده خود را داشته باشند تا از دفع سلول‌های خارجی دریافت شده توسط سیستم ایمنی جلوگیری شود. این امر شناسایی اهداکنندگان زنده، به ویژه برای گروه‌های خونی نادرتر را دشوارتر می‌کند.
به نقل از نیواطلس، در حالت ایده‌آل، دانشمندان می‌توانند سلول‌های بنیادی خون را در آزمایشگاه رشد دهند، که می‌توان آنها را به هر نیازمندی اهدا کرد. این کار را می‌توان با کشت سلول‌های پیش‌ساز هم انجام داد، که خود می‌توانند به انواع سلول‌ها از جمله گلبول‌های قرمز و سفید تقسیم شوند.
محققان در مطالعه جدید، این ایده را با استفاده از یک دستگاه ریزسیال که سلول‌های بنیادی خون گرفته شده از سلول‌های بنیادی جنینی را پمپاژ می‌کرد، بررسی کردند.

اهدای سلول‌های بنیادی خون رویه‌ای مهم در دنیای پزشکی با مشکلات فراوان است و برای حل این موضوع از سیستم قلب مصنوعی با قابلیت رشد سلول‌های بنیادی خون کمک گرفته شده است.

رابرت نوردون، یکی از نویسندگان این مطالعه، گفت: تشکیل آئورت و سپس خروج سلول‌ها از آئورت و پیوستن آنها به روند گردش خون، گام مهمی است که برای تولید این سلول‌ها لازم است. آنچه ما نشان داده‌ایم این است که می‌توانیم سلولی تولید کنیم که می‌تواند به انواع مختلف سلول‌های خونی شکل دهد.
این گروه امیدوار است این روند در نهایت به تولید دستگاه‌هایی منجر شود که می‌توانند دسته‌های بزرگی از سلول‌های بنیادی خون را پرورش دهند، امری که باعث کاهش اتکا به اهداکنندگان و کاهش زمان انتظار می‌شود.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3576283/%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86