ابزارهای نوین حکمرانی در حوزه صنایع‌دستی تدوین می‌شود


تهران- ایرنا- معاون صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: با هدف استفاده از ظرفیت‌های صنایع‌دستی ابزارهای نوین حکمرانی در این حوزه تدوین خواهد شد زیرا اعتقاد داریم ما با صنایع‌دستی ریشه‌های فرهنگی خود را اعلام و معرفی می‌کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84991190/%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF