اجرای زنده تولید صنایع‌دستی در نمایشگاه قرآن کریم/ هنرهای سنتی ایران بن‌مایه دینی دارد


تهران – ایرنا – مدیرکل دفتر بازاریابی و تجاری‌سازی صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: رویکرد بخش صنایع‌دستی را در نمایشگاه قرآن کریم از «فروشگاهی» به «نمایشگاهی» تغییر دادیم؛ هر شب حدود ۲۰ استاد هنرمند به صورت همزمان و زنده هنر تخصصی خود را اجرا می‌کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85074729/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C