احمدرضا درویش: بشر در مریخ دنبال آب است اما آب را روی غزه می‌بندد


تهران-ایرنا- کارگردان سینما گفت: در عصری زندگی می‌کنیم که بشر در مریخ به دنبال آب است و در حال ساخت اتوپیای موهوم خود است، اما آب به روی مردم غزه بسته و تمام حقوق انسانی زیر پا گذاشته می‌شود.  


منبع: https://www.irna.ir/news/85308235/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A2%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%AF