احیای ارگ بم به ۹۰ درصد رسید


کرمان – ایرنا – مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان گفت: پس از گذشت ۱۹ سال از زلزله بم اینک ۹۰ درصد از کار بازسازی ارگ بم به پایان رسیده و می‌توان گفت که این بنا با وجود ویرانی برجامانده پس از زلزله، اکنون احیا شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84980727/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF