اختصاصی ایرنا؛ موزه‌ آثار سردار سلیمانی راه‌اندازی می‌شود


تهران- ایرنا- دختر سردار شهید قاسم سلیمانی از برپایی موزه‌ای از آثار به جا مانده از پدرش در کرمان یا تهران خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967901/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF