اختصاص وام مرمت به بافت‌های تاریخی/ تسهیلات بانکی اسکان موقت به ساکنان داده می‌شود


تهران- ایرنا- قائم مقام وزیر میراث فرهنگی گفت: با وزارت راه و شهرسازی توافق کردیم به میزان ۸۰ درصد مبلغ تسهیلات نوسازی محدوده‌های هدف باز آفرینی شهری و قانون جهش مسکن به مرمت و مقاوم سازی بناهای موجود در بافت های تاریخی کشور اختصاص یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85073188/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA