اداره میراث فرهنگی استان اردبیل مجوز مجموعه‌داری خصوصی صادر می‌کند


اردبیل – ایرنا – مسئول موزه‌های اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اردبیل اعلام کرد: این اداره کل از راه‌اندازی موزه‌های خصوصی برای دیده شدن اشیا، اقلام و اسناد تاریخی در اختیار مردم استقبال می‌کند و به متقاضیان، مجوز مجموعه‌داری خصوصی صادر می‌کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85222305/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF