ارائه تخفیف ۵ تا ۴۰ درصدی هتل‌ به دارندگان هنرکارت

مدیرعامل هنرکارت یادآور شد: متقاضیان می توانند جهت بهره مندی از تسهیلات مراکز اقامتی از طریق سایت هنرکارت به نشانی ttps://honar.cards/Reservation/Register نسبت به رزرو و بهره مندی از تخفیف مراکز اقامتی اقدام کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84879612/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-%DB%B5-%D8%AA%D8%A7-%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%AA%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA

وی افزود: هنرکارت در نظر دارد با توسعه و تجمیع حمایت ها، گسترش ارتباط و همکاری با نهادها و سازمان های خدمات محور، فصل نوینی را در ارائه خدمات به هنرمندان کشور در قالب هنرکارت رقم زند که در اولین گام برای بهره مندی اعضای هنرکارت از خدمات اقامتی و پذیرایی ارزان قیمت، این توافقنامه همکاری امضا شد.

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا از مرکز روبط عمومی و اطلاع رسانی صندوق اعتباری هنر، حیدر مرادی، با اشاره به جزئیات بهره مندی اعضای دارنده هنر کارت از تخفیف هتل ها، گفت: براساس توافقنامه منعقد شده با شرکت ایرانگردی و جهانگردی، دارندگان هنرکارت می‌توانند با تخفیف ۵ تا ۴۰ درصدی بنا به فصل و نوع هتل، از امکانات اقامتی ۴۷ هتل‌ این مجموعه بهره‌مند شوند.