ارائه خدمات به تورهای غیرمجاز در کردستان ممنوع است


سنندج- ایرنا- رئیس گروه دفاتر گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان گفت: ارائه هرگونه خدمات و همکاری به فعالان تورهای غیرمجاز در استان ممنوع است و با برگزارکنندگانی که مرتکب این تخلف شوند برخورد جدی خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85102002/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA