اربعین، عدالت‌‌خواهی را زنده نگه می‌دارد/ امت عدالت‌طلب اسرائیل را تحمل نخواهد کرد

اگر امروز عادی سازی روابط در بسیاری از کشورهای اسلامی اتفاق افتاده، بخش زیادی از آن به دلیل سرکوب شدن عدالت‌طلبی است.

امامی در ادامه اظهار داشت: من ملیت خود را دارم که ممکن است به هر دلیلی من را از آن بیرون کرده‌باشند، اما آرمان عدالت از آرمان ملیت بزرگتر است. تعابیر امیرالمومنین هم همین است که نشان می‌دهد اهمیت و اصل عدالت یا امنیت از ملیت و مذهب فراگیرتر و بحث مهم آرامان شناسی است.

ما با قیام امام حسین باید عدالت فرهنگی، عدالت اقتصادی و عدالت سیاسی را زنده کنیم و این وظیفه سخت رسانه‌های سنتی و مدرن است.

حریت در اهل دنیا هم معنا می‌دهد و اگر حریت و آزادگی بود فاجعه‌ای شبیه به کربلا رقم نمی‌خورد.ما با زیارت اربعین و کربلا در وجودمان اصل عدالت و آرمان عدالت طلبی زنده می‌شود و امتی که در آن عدالت‌طلبی در آن زنده باشد اسرائیل را تحمل نخواهد کرد.

 ما در حال یادگیری و تمرین عدالت‌خواهی و حرکت به سوی آن در اربعین هستیم. کم‌ترین حد عدالت، عدالت سیاسی است و غصب ضد عدالت است، چه غصب موقعیت چه غصب شخصیت و انسانی که آرمان عدالت در او زنده است حتی جان خود را برای به دست آوردن آن می‌دهد.

باید تاکید کنیم که امام حسین (ع) علیه ظلم قیام کرد. اگر به حسب ظاهر تدین بیشتری هم داشتند باز هم امام حسین (ع) قیام می‌کرد.


منبع: https://snn.ir/fa/news/1032376/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%DA%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

ما به مقوله عدالت و حریت در مکتب امام حسین (ع) کمتر توجه کرده‌ایم. در اربعین و عدالت اقتصادی آن می‌بینیم که غنی و فقیر بردار نیست و همه به یک شکل اینجا بهره مند می‌شوند و یک تجربه مشترک دارند.

ماجرای فلسطین به واسطه آرمان‌های امت‌گرایی، تظلم‌خواهی و عدالتخواهی امام حسین (ع) ما فراتر از ملیت به آن نگاه می‌کنیم.اگر اصل عدالت خواهی حسینی (ع) مطرح باشد و پویا باشد حتما راه قدس باز خواهد شد.

سید مجید امامی که در «طریق‌القدس» با خبرنگار خبرگزاری دانشجو گفتگو می‌کرد گفت: آرمان‌های بزرگ در عرصه اجتماعی ذیل در واقع آرمان یا ایده‌های کوچکتر جا نمی‌شوند، ایده ملیت کوچکتر از ایده عدالت است، ماجرای فلسطین برای فلسطینی‌ها، ماجرای آزادی است و بسیار معنا دارد، اما برای ما به معنای ملیت ظاهراً معنایی ندارد و اگر فقط یک بحث ملی مربوط به فلسطین بود ما حق نداشتیم در مورد آن صحبت کنیم. 

سید مجید امامی: اربعین عدالت‌طلبی را زنده می‌کند/ امتی که عدالت‌طلبی باشد اسرائیل را تحمل نخواهد کرد به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، در ادامه گفتگوهای ویژه اربعینی استودیوی اختصاصی تلویزیون اینترنتی خبرگزاری دانشجو در راهپیمایی اربعین و در مسیر بین نجف و کربلا ویژه برنامه «طریق‌القدس» میزبان سید مجید امامی دبیر شورای فرهنگی عمومی کشور بود.