ارتش پهلوی پشتوانه مردمی نداشت/ هواپیما می‌فروختند اما مسلسل آن را نمی‌دادند


تهران- ایرنا- پژوهشگر و نویسنده تاریخ معاصر و دفاع مقدس گفت: ارتش یکصد هزار نفری رضاخان که ۵۰ درصد بودجه کشور را خرجش کرده بود، در مقابل هجوم متنفقین فقط ۳ دقیقه دوام آورده و شکست خوردند؛ چون این ارتش پشتوانه مردمی نداشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85025369/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84