اردبیل به واسطه قابلیت‌هایش پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو شد


اردبیل – ایرنا – دبیرکل سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو گفت: اردبیل به دلیل داشتن قابلیت‌های موجود به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای عضو این سازمان در سال ۲۰۲۳ میلادی انتخاب شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967838/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%B4%D8%AF