اردبیل در کانون توجه کشورهای عضو اکو


اردبیل – ایرنا – شهر اردبیل که با جاذبه‌های طبیعی، تاریخی، اقتصادی و مذهبی، در سال میلادی جاری از سوی اعضای اکو به عنوان پایتخت گردشگری این سازمان انتخاب شده، با برگزاری جشنواره بین‌المللی کوچ عشایر، در کانون توجه اعضای اکو و کشورهای منطقه قرار گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85090919/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A7%DA%A9%D9%88