از صمیم قلب و جان در ارکستر ملی موسیقی ایران حاضر شدم تا با عشق برایشان اجرا کنم + فیلم

تجربه ارکستر خواندن را از سال ۹۰ با خوانندگی در گروه صدا و سیما را دارم.

امسال این افتخار را داشتم که به ارکستر ملی دعوت شدم و با همه وجود برای مردم عزیزمان ارائه دادم.

قطعه ایران از استاد هادی آرزم را خواندم و قطعه خاک مهر آیین و قطعه ماندگار ای ایران ای مرز پرگهر را خواندم.

 


منبع: https://snn.ir/fa/news/1061500/%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D9%85-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، خواننده ارکستر ملی موسیقی ایران در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری دانشجو بعد از اجرای ارکستر ملی موسیقی ایران در تالار وحدت و در جریان جشنواره موسیقی فجر در دوره سی و هشتم گفت: