استاد شهرام ناظری در بیمارستان بستری شد

 

خبرگزاری آنا آرزوی صحت و سلامت برای این هنرمند مردمی دارد.

شهرام ناظری خواننده ایرانی در پی کسالت قلبی در بخش مراقب های ویژه بیمارستان بستری شد.

انتهای پیام/


منبع: https://ana.press/fa/news/819895/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

شهرام ناظری  متولد سال ۱۳۲۸ بوده و به دلیل ناراحتی قلبی این روزها در بستر بیماری و در بیمارستان بستری است.

به گزارش گروه فرهنگ خبرگزاری آنا، شهرام ناظری خواننده ایرانی در پی کسالت قلبی در بخش مراقب های ویژه بیمارستان بستری شد.

 

در پی کسالت قلبی؛