استاندار: تردد پنج میلیون و ۱۳۶ هزار مسافر در هرمزگان ثبت شد


بندرعباس – ایرنا – استاندار هرمزگان گفت: تا دهم فروردین ماه، پنج میلیون ۱۳۶ هزار ورود و خروج به استان هرمزگان داشتیم که ۲ میلیون و ۵۶۷ هزار، آمار ورودی‌ها به استان بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85071227/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B1%DB%B3%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF