استاندار: ظرفیت‌های استان اردبیل بی‌بدیل است/ از حضور سرمایه‌گذاران استقبال می‌کنیم


اردبیل- ایرنا- استاندار اردبیل از آمادگی برای افزایش همکاری‌ها و تعاملات با ترکیه خبر داد و گفت: استان اردبیل ظرفیت‌های بزرگی در حوزه‌های مختلف صنعت، گردشگری و کشاورزی دارد و از حضور و مشارکت سرمایه‌گذاران در این استان استقبال می کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85094173/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86