استاندار یزد: معرفی ظرفیت‌های میراث جهانی استان در سند یزد نوین هدف‌گذاری شده‌است

در این نشست تعدادی از مدیران پیشنهاداتی را در زمینه استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت های گردشگری و جاذبه های استان ارائه کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84913980/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86

به گزارش ایرنا، مهران فاطمی یکشنبه شب در نشست شورای توسعه گردشگری اظهار داشت: یزد با توجه به موقعیت ممتاز در مثلث گردشگری مرکز ایران در همسایگی استان های اصفهان و فارس می تواند جایگاه ویژه ای را در صنعت گردشگری داشته باشد و این مهم از طریق حضور فعال و معرفی ظرفیت های استان در نمایشگاه ها و رویدادهای بین المللی قابل تحقق است.
وی ادامه داد: دراین راستا باید محتواهای مناسبی برای ارائه در نمایشگاه های داخلی و خارجی توسط تیمی قوی تدوین شود و از ظرفیت یزدی های مقیم سایر کشور نیز در این زمینه استفاده شود، زیرا که یکی از محاسن شهروندان این استان این است که در هر کجا باشند علاقه ای خاص به آب و خاک خود دارند و می توان از این ظرفیت برای توسعه صنعت گردشگری در استان برخوردار شد .
استاندار یزد با تاکید بر حمایت های لازم در هر سطحی برای رونق گردشگری و حضور یزد در نمایشگاه های بین المللی گفت: باید با یک شعار مشخص و مدون برای سال اول به صورت منسجم وارد عمل شویم و در این قالب حرکت های اولیه صورت گیرد و بعد از مدتی که تجربیات و انسجام بیشتر حاصل شد، استان یزد به صورت مستقل در  نمایشگاه های بین المللی حضور پیدا کند.
وی ادامه داد: با حضور نمایشگاه های بین المللی باید به توسعه مبادلات تجاری کمک کنیم و یزد را به دنیا بشناسانیم تا متناسب با ظرفیت هایی که در استان وجود دارد به اندازه اصفهان و شیراز در دنیا شناخته شویم .
فاطمی ادامه داد: امسال بهره وری در برنامه ها به صورت جدی مطرح است و لذا برای هر ریالی که هزینه می شود، باید آورده‌ای مناسب وجود داشته باشد، پس اگر به معنای واقعی با داشتن برنامه مشخص و نوآورانه بتوانیم گردشگران و تاثیرگذاران دنیا را به یزد جذب کنیم، موفق خواهیم بود.
استاندار یزد حضور مدیران در کشورهای پیشرفته برای استفاده از تجربیات آنان در حوزه گردشگری و دیگر زمینه های اقتصادی را مورد تاکید قرار دارد و گفت: یکی از اقداماتی که باید از سوی مدیران رقم بخورد مشاهده آخرین پیشرفت ها در دنیاست تا با دیدی وسیع تر و نگرش جدید در حوزه های مختلف مانند گردشگری ورود کنند و حضور مدیران در سفرهای خارجی با این نگاه تعریف شده است ، حالاگر نگرش منفی و خط فکری اشتباهی در این زمینه از سوی برخی افراد دنبال می شود، این گونه موارد نباید مانع از استفاده مدیران از تجربیات موفق دیگران برای اجرای مدل های متناسب با شرایط کشور و استان شود.