استقبال از ماه محرم با رونمایی از مرثیه محتشم کاشانی به خط عمادالکتاب


تهران- ایرنا- نمایشگاه «باز این چه شورش است که در خلق عالم است» با رونمایی از اثر «عمادالکتاب» در موزه خط و کتابت میرعماد و به مناسبت فرارسیدن ماه محرم برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85173984/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AB%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B4%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8