اسکان مسافران نوروزی استان یزد ۴۸ درصد کاهش یافته است


یزد-ایرنا- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد گفت: مجموع آمار اسکان مسافران نوروزی استان تا پایان روز ششم فروردین ۳۷۶ هزار ۴۵۲ نفر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۸ درصد کاهش یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85067618/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%DB%B4%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA