اصفهانی‌ها از شنبه تا پنجشنبه چند روز هوای ناسالم تنفس کردند؟

به گزارش خبرگزاری ایمنا، براساس شاخص کیفیت هوای ثبت شده از تاریخ بیستم تا بیست‌وپنجم آبان، دو روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و چهار روز هوای ناسالم برای عموم در کلان‌شهر اصفهان به ثبت رسیده و آلوده‌ترین منطقه شهر در طول هفته گذشته احمدآباد و سالم‌ترین منطقه شهر، میرزاطاهر بوده است.

میانگین شاخص کیفیت هوای ثبت شده در روز پنجشنبه، بیست‌وپنجم آبان، برابر با ۱۳۹، شاخص کیفیت هوای آلوده‌ترین ایستگاه در این روز برابر با ۱۶۴ و شاخص کیفیت هوای پاک‌ترین ایستگاه در این روز برابر با ۹۱ ثبت شده است. (قابل ذکر است که حدود ساعت ۸ صبح امروز شاخص کیفیت هوای اصفهان روی عدد ۸۱ و در وضعیت زرد ثبت شده بود، اما به تازگی میانگین شاخص هوا به نارنجی رسید.)

میانگین شاخص کیفیت هوای ثبت شده در روز چهارشنبه، بیست‌وچهارم آبان، برابر با ۱۶۲، شاخص کیفیت هوای آلوده‌ترین ایستگاه در این روز برابر با ۱۸۸ و شاخص کیفیت هوای پاک‌ترین ایستگاه در این روز برابر با ۱۰۱ ثبت شده است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/704613/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF

میانگین شاخص کیفیت هوای ثبت شده در روز دوشنبه، بیست‌ودوم آبان، برابر با ۱۶۴، شاخص کیفیت هوای آلوده‌ترین ایستگاه در این روز برابر با ۱۸۱ و شاخص کیفیت هوای پاک‌ترین ایستگاه در این روز برابر با ۱۵۷ ثبت شده است.

میانگین شاخص کیفیت هوای ثبت شده در روز یکشنبه، بیست‌ویکم آبان، برابر با ۱۴۹، شاخص کیفیت هوای آلوده‌ترین ایستگاه در این روز برابر با ۱۷۰ و شاخص کیفیت هوای پاک‌ترین ایستگاه در این روز برابر با ۱۲۰ ثبت شده است.

میانگین شاخص کیفیت هوای ثبت شده در روز شنبه، بیستم آبان، برابر با ۱۵۸، شاخص کیفیت هوای آلوده‌ترین ایستگاه در این روز برابر با ۱۷۷ و شاخص کیفیت هوای پاک‌ترین ایستگاه در این روز برابر با ۱۳۲ ثبت شده است.

میانگین شاخص کیفیت هوای ثبت شده در روز سه‌شنبه، بیست‌وسوم آبان، برابر با ۱۶۹، شاخص کیفیت هوای آلوده‌ترین ایستگاه در این روز برابر با ۱۸۵ و شاخص کیفیت هوای پاک‌ترین ایستگاه در این روز برابر با ۱۵۴ ثبت شده است.