اصفهان برای سومین روز متوالی آلوده و در وضعیت قرمز است

امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۱۵۷، استانداری اصفهان با شاخص ۱۶۲، پروین با شاخص ۱۵۶، خرازی با شاخص ۱۶۸ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد. همچنین ایستگاه کیفی هوا در خیابان رودکی با شاخص ۱۴۲ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.

در حال حاضر، تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان اصفهان به‌جز شهر اصفهان، ایستگاه‌های سجزی، شاهین‌شهر و مبارکه است که شاخص کیفی هوای مبارکه با قرار گرفتن روی عدد ۱۱۲ و سجزی با شاخص ۱۳۵ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) و شاهین‌شهر با شاخص ۸۶ در وضعیت هوای ناسالم (زرد) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز) ۵۱ تا ۱۰۰ هوای ناسالم (زرد) ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.

سنجش کیفیت هوای امروز در ساعت منتهی به ۱۸ عصر با قرار گرفتن روی شاخص ۱۵۷ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) ثبت شده است.

شاخص کیفی هوا (Air Quality Index) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا مانند مونوکسیدکربن، دی‌اکسیدگوگرد، ترکیبات نیتروژن‌دار، اوزون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف دارد به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.


منبع: https://www.imna.ir/news/634598/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های کاوه، جی، باهنر، فرشادی، فیض، ورزشگاه میثاق، خواجو، باغ غدیر و دانشگاه فعال نیست.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای اصفهان امروز _ سه‌شنبه بیست‌وهفتم دی‌ _ به شرح زیر است: