اصفهان رکورددار آلودگی هوا/ هوای ۲۰ کلان‌شهر سالم و پاک ثبت شدبه گزارش خبرگزاری ایمنا، اگر نگاهی به روز گذشته و امروز _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ بیندازیم، می‌توانیم میزان و شدت آلودگی هوا که بر آسمان شهرهای مختلف گسترده شده است را به‌خوبی حس کنیم، از این‌رو خبرگزاری ایمنا به مقایسه شاخص کیفی هوا در شهرهای مختلف پرداخته است، بنابراین بر اساس سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط زیست، امروز شاخص کیفی هوای هیچ‌کدام از شهرها در وضعیت بسیار خطرناک (قهوه‌ای)، بسیار ناسالم (بنفش) و ناسالم (قرمز) قرار ندارد.

بر این اساس، دستگاه سنجش کیفیت هوا امروز در کلانشهر اصفهان با شاخص ۱۲۴ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد، به طوری که روز گذشته شهر اهواز در موقعیت ناسالم (نارنجی) قرار داشت.

در همین راستا، شرایط کیفی هوا امروز در ایستگاه کلانشهرهای تبریز با شاخص ۵۹، کرج با شاخص ۶۴، تهران با شاخص ۶۱، مشهد با شاخص ۶۷، زنجان با شاخص ۷۸، سمنان با شاخص ۶۱، زاهدان با شاخص ۶۸، قم با شاخص ۶۳، کرمان با شاخص ۶۰ و اراک با شاخص ۶۹، در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

لازم به یادآوری است که روز گذشته دوازدهم اردیبهشت، شهرهای اصفهان، کرج، بوشهر، تهران، شهرکرد، مشهد، زنجان، سمنان، زاهدان، قم، سنندج، کرمان، کرمانشاه، خرم‌آباد و اراک، در وضعیت هوای سالم (زرد) بودند.

قابل توجه است که امروز دستگاه سنجش کیفیت هوا در کلان‌شهرهای ارومیه با شاخص ۳۳، اردبیل با شاخص ۵۰، بوشهر با شاخص ۴۵، شهرکرد با شاخص ۴۴، بیرجند با شاخص ۴۰، اهواز با شاخص ۵۰، سنندج با شاخص ۲۴، کرمانشاه با شاخص ۴۶، یاسوج با شاخص ۲۹ و همدان با شاخص ۳۳، در وضعیت پاک (سبز) قرار دارد، اما روز گذشته شهرهای تبریز، ارومیه، اردبیل، بیرجند، شیراز، قزوین، یاسوج و همدان در وضعیت پاک (سبز) ثبت شدند.

به این ترتیب امروز شرایط کیفی هوای کلان‌شهرهای ایلام، بجنورد، شیراز، قزوین، گرگان، رشت، خرم‌آباد، ساری، بندرعباس و یزد ثبت نشده است، در حالی که روز گذشته شهرهای ایلام، بجنورد، گرگان، رشت، ساری، بندرعباس و یزد بدون داده ثبت شد.

در نهایت بر اساس داده‌های موجود سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط زیست و مقایسه شاخص کیفی هوا، امروز هیچ‌کدام از شهرها در وضعیت بسیار خطرناک (قهوه‌ای)، بسیار ناسالم (بنفش) و ناسالم (قرمز) ثبت نشدند، اما یک شهر ناسالم (نارنجی)، تعداد ۱۰ شهر سالم (زرد)، شمار ۱۰ شهر پاک (سبز) و تعداد ۱۰ شهر بدون داده ثبت شده‌اند، در حالی که روز گذشته یک شهر ناسالم (نارنجی)، تعداد ۱۵ شهر سالم (زرد)، هشت شهر پاک (سبز) و هفت شهر بدون داده درج شدند.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/749993/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%DB%B2%DB%B0-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF