اصفهان و ایلام رکوردار آلودگی و پاکی هوا در کشور؛ امروز ۱۱ فروردینبه گزارش خبرگزاری ایمنا، اگر نگاهی به روز گذشته و امروز _شنبه یازدهم فروردین_ بیندازیم، می‌توانیم میزان و شدت آلودگی هوا که بر آسمان شهرهای مختلف گسترده شده است را به‌خوبی حس کنیم، از این‌رو خبرگزاری ایمنا به مقایسه شاخص کیفی هوا در شهرهای مختلف پرداخته است، بنابراین بر اساس سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط زیست، امروز شاخص کیفی هوای هیچ‌کدام از شهرها در وضعیت خطرناک (قهوه‌ای)، بسیار ناسالم (بنفش) و ناسالم (قرمز) قرار ندارد.

بر این اساس، دستگاه سنجش کیفیت هوا امروز در شهر اصفهان با شاخص ۱۳۱ در موقعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد، در حالی که روز گذشته شهر زاهدان بر مدار ناسالم (نارنجی) ثبت شد.

در همین راستا، کیفیت هوا امروز در شهرهای تبریز با شاخص ۶۳، ارومیه با شاخص ۷۴، کرج با شاخص ۸۰، تهران با شاخص ۵۶، مشهد با شاخص ۶۰، اهواز با شاخص ۷۲، زنجان با شاخص ۸۹، زاهدان با شاخص ۷۱، قم با شاخص ۵۵، اراک با شاخص ۷۰، بندرعباس با شاخص ۶۷ و همدان با شاخص ۵۱ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

لازم به یادآوری است که روز گذشته، دهم فروردین، شهرهای تبریز، ارومیه، اصفهان، کرج، تهران، شهرکرد، بیرجند، بجنورد، زنجان، کرمانشاه، اراک و بندرعباس، در وضعیت هوای سالم (زرد) ثبت شدند.

قابل توجه است که سنجش کیفیت هوا امروز در شهرهای ایلام با شاخص ۱۱، بوشهر با شاخص ۴۳، شهرکرد با شاخص ۳۸، بیرجند با شاخص ۳۸، بجنورد با شاخص ۴۷، سنندج با شاخص ۳۲، کرمان با شاخص ۳۵، کرمانشاه با شاخص ۲۹، یاسوج با شاخص ۵۰ و یزد با شاخص ۳۳، در وضعیت پاک (سبز) قرار دارد، اما روز گذشته شهرهای ایلام، بوشهر، مشهد، اهواز، قم، سنندج، کرمان، یاسوج، همدان و یزد، در وضعیت پاک (سبز) بودند.

به این ترتیب، شرایط امروز کیفی هوای در شهرهای اردبیل، سمنان، شیراز، قزوین، گرگان، رشت، خرم‌آباد و ساری، ثبت نشده است، در حالی که روز گذشته شهرهای اردبیل، سمنان، شیراز، قزوین، گرگان، رشت، خرم‌آباد و ساری، بدون داده ثبت شد.

در نهایت بر اساس داده‌های موجود سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط زیست و مقایسه شاخص کیفی هوا، امروز هیچ‌کدام از شهرها در وضعیت خطرناک (قهوه‌ای)، بسیار ناسالم (بنفش) و ناسالم (قرمز) ثبت نشدند، اما یک شهر ناسالم (نارنجی)، تعداد ۱۲ شهر سالم (زرد)، شمار ۱۰ شهر پاک (سبز) و هشت شهر بدون داده ثبت شده‌اند، به‌طوری که روز گذشته یک شهر ناسالم (نارنجی)، تعداد ۱۲ شهر سالم (زرد)، شمار ۱۰ شهر پاک (سبز) و هشت شهر بدون داده درج شد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/740438/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86