اطلاعیه بنیاد شهید و امور ایثارگران در پی حمله سایبری به سامانه‌های ایثارگران

همزمان با جا به جایی صورت گرفته در ساختمان ستاد مرکزی بنیاد شهید و امور ایثارگران و تغییرات ایجاد شده در زیرساخت های حوزه فن آوری اطلاعات، طی روزهای گذشته سامانه های اینترنتی این بنیاد با حملات سایبری رو به رو شد که این حملات در همان دقایق اولیه مورد رصد کارشناسان فنی قرار گرفته و کنترل گردید.

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، بنیاد شهید و امور ایثارگران در پی حمله سایبری به سامانه‌های ایثارگران اطلاعیه ای صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:

سامانه‌های اطلاع‌رسانی و خدماتی پس از بررسی‌های دقیق و اطمینان از امنیت کامل مجددا در اختیار جامعه ایثارگری قرار خواهند گرفت و روند شفافیت در فعالیت های بنیاد شهید و امور ایثارگران به منوال قبل استمرار خواهد یافت.


منبع: https://snn.ir/fa/news/1086527/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86

با توجه به اقدامات صورت گرفته توسط کارشناسان فنی، از خانواده بزرگ ایثارگران تقاضا می شود ضمن صبوری برای راه اندازی مجدد سیستم ها و سامانه ها، اخبار را از رسانه های رسمی پیگیری کرده و همچنین از رسانه ها تقاضا می شود اخبار مربوط به این موضوع را از سوی مبادی رسمی بنیاد شهید و امور ایثارگران مخابره نمایند.