اعتباری برای بازسازی بافت تاریخی یزد تخصیص نیافته است/ با آبگیری سد چمشیر مخالفیم


تهران- ایرنا- قائم مقام وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی گفت: همان روزهای اول برآورد خسارت سیلاب به بافت تاریخی یزد به دولت اعلام شد اما هنوز اعتباری برای بازسازی و مرمت آن تخصیص نیافته است. 


منبع: https://www.irna.ir/news/84976678/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C