اعضای شورای سیاست‌گذاری ثبت جهانی چه کسانی هستند؟


تهران- ایرنا- قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به تشکیل شورای سیاستگذاری ثبت جهانی، اعضای این شورا را معرفی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84991458/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF