اعلام اسامی سه بخش تلویزیونی جشنواره چندرسانه‌ای میراث فرهنگی
تهران- ایرنا- آثار راه یافته سه رشته؛ مستند نیمه بلند، مستند کوتاه و نماهنگ از بخش تلویزیونی دومین جشنواره ملی چندرسانه‌ای میراث فرهنگی معرفی شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85298541/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C